חנות מחשבים

עט לנייד-ASUS Pen 2.0 SA203H /Active Stylus Pen /MPP 2.0 /4096 PL /Gunmetal /Type C /Fit for: MPP 1.5+MPP 2.0

399

ASUS Pen 2.0 SA203H

+
-

תיאור המוצר

Model
ASUS Pen 2.0 SA203H
Color
Black
Dimensions
176mm±0.3mm Ø10.0±0.1mm
Weight
16.5g ±10%
Material
Pen Barrel: Plastic / button & Pen Cap: Metal
Technology
MPP 2
Package Contents
90XB07KN-MTO000: Active stylus pen x1 / QSGx1/ Pen Tip x4 / C to A cable x1 /Warranty Booklet x1
90XB07KN-MTO040: Active stylus pen x1 / QSGx1/ Pen Tip x4 / C to C cable x1 /Warranty Booklet x1
Active stylus pen x1 / QSGx1/ Pen Tip x4 / C to A cable x1 /Warranty Booklet x1
Compatibility Model
T3300KA, TN3402QA, TP3402ZA, UM5401RA, UM3402YA, UM5302TA, UP5401ZA, UP6502ZA, UP6502ZD, UX3402ZA, UX5400ZB, UX5401ZA, UX5401ZAS, UX582ZM, UX8402ZA, UX8402ZE, UX8402VA, UX8402VE, UX5400ZF, UM3402YAR, T3304GA, UX3404VA, UP3404, TP3604VA, TN3604YA, UX6404VV/VI, W7604J3D, H7604JV, H7604JI, GZ301VV/VU/VJ/VA, GX650PI/PZ/PY/PV, GV601VV/VU/VI,GV302XV/XU/XI/XA, UX7602BZ, UX7602VI, UX7602ZM, UX8406MA, UX3404MA, B2404CMA, B2604CMA, B5404CMA, B5604CMA, L5404, UX3405MA