חנות מחשבים

תקנון האתר

תקנון ותנאי הרכישה של חברת ”העידן החדש” – הקדמה:

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ”העידן החדש” (להלן: ”החברה”).
 2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של החברה וכן את התנאים לרכישה בו  ובחנות. (להלן: ” התקנון” ו/או תנאי השימוש ו/או תנאי הרכישה”) .
 3. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.
 4. כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד על אף השימוש בלשון זכר. את השימוש בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
 5. הצפייה, השימוש והרכישה באתר והן בחנות החברה כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין. למען הסר ספק, במקום בו קיימת התנגשות בין הוראות החוק להוראות התקנון, יגברו הוראות כל דין.
 6. החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה לשנות מעת לעת את הוראות תקנון על כל סעיפיו, כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות את החברה או מי מטעמה ונועדו לשם הנגשת המידע הרלוונטי ללקוחותינו בצורה הנוחה ביותר.
 8. יודגש, כי ככלל, התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין ונוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ותקנותיו.
 9. אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא יאבד התקנון מנפקותו ואילו הסעיפים הנוספים ימשיכו לעמוד בעינם.
 10. חלק ההקדמה הינו בלתי נפרד משאר חלקי התקנון ואין להפרידו או לראות בו דברי הסבר גרידא.

תנאי הרכישה:

 1. ככלל, רכישות המבוצעות באתר החברה מתבצעות באמצעות חברת העידן החדש- שירותי מחשוב ומכירה ח.פ -204661045.
 2. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו. בכל מקרה של התנגשות בין התקנון להוראות כל דין – הוראות הדין יגברו.
 3. הזמנה באמצעות האינטרנט – עסקת מכר מרחוק : המסגרת הנורמטיבית לעסקת מכר מרחוק מצויה בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס השארת פרטים (לפני ולאחר הוספת המוצר הרלוונטי לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תאושר ההזמנה או תבוטל בהתאם לעדכון הלקוח לפי העניין. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות או מי מטעם החברה שמצוי בלב העניין קשר טלפוני עם הלקוח. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום/מתן מקדמה מספקת לדעת החברה. עצם השארת פרטים על ידי הלקוח ו/או הוספת מוצרים לסל הקניות באתר אינו מהווה, כשלעצמה, ביצוע עסקה.
 4. יש להדגיש כי מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה ע”י החברה וקבלת תשלום בפועל/מקדמה בהתאם למהות העסקה או השירותים הניתנים ע”י החברה.
 5. טעות קולמוס/טכנית/מזיד או בשוגג – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ממחירו הממוצע הנהוג ו/או בוצעה טעות מהותית וקיצונית באשר למחיר ותמחור המוצר/השירות ע”י נציג מכירות או גורם חיצוני לחברה, במזיד או בשוגג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה טכנית, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש בעניין ספציפי זה, יקבל הרוכש החזר כספי באופן מידי ( האמור בסעיף זה חל על מכירה סיטונאית).
 6. לחברה עומדת הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ו/או להכריז על מתן שירותים מיוחדים לזמן מוגבל ו/או לבצע מכירת מוצרים מיוחדת בהתאם לשיקוליה הפרטניים ובין היתר: שיקולי מלאי, אספקה, כוח אדם ועוד.  
 7. המחיר הקובע: המחירים נקבעים על פי שיקולי החברה בלבד ומתעדכנים בזמן אמת, אך עם זאת יתכנו עיכובים בעדכון המחירים בשל סיבות מגוונות כגון: מבצעים ו/או מכירות סיטונאיות ו/או מחירים בלעדיים לחבילות הכוללות שירותים מיוחדים ו/או עיכובים בשרתי האחסון ועוד. בשל כך, המחיר הקובע יהא המחיר אשר אושר במעמד חיוב העסקה על ידי נציג המכירות או בסל הקניות באתר בכפוף לסעיפים 15,16,20 לתקנון זה.
 8. באם ביצוע העסקה ו/או אספקת המוצרים תלויה בגורם חיצוני לחברה אשר לחברה אין יכולת לשלוט על פעולותיו ומחשבותיו ולא נקבע מועד מיוחד לאספקה/ביצוע העסקה אליו התחייבה החברה באופן מפורש, לא תהיה אחריות לחברה בגין עיכוב או כשל בביצוע שלא תלויים בה או שלא יכלה למנוע בעצמה בנקיטת פעולות סבירות.
 9. משלוחים עד הבית: החברה מספקת שירות משלוחים עד הבית. השירות הינו בפריסה ארצית בכפוף לתיאום מראש ואישור מראש ובכתב  של החברה. משלוחים למקומות רחוקים (ביחס למקום מושבה של החברה) יהיו כפופים לאישור החברה כאמור ולתוספת מחיר במידת הצורך ובהתאם להודעה מראש נציג החברה ללוקח נשוא העסקה. בנוסף, במקרים בהם המשלוח ייחשב כמשלוח מיוחד (על החברה להודיע על כך בעת ביצוע העסקה או זמן סביר לאחריה) ייתכנו גם כן תוספות מחיר מעבר למחיר המוצג באתר או בחנות.
  למען הסר ספק, המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה או זמן סביר לאחריה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.
 10. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר או על ידי נציג המכירות בנוסף לעלות ההזמנה עצמה ולתוספות תשלום (בהתאם למקרים ספציפיים ולא באופן גורף) נוספות אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 11. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.

 

 

 1. הזמנה טלפונית: ניתן לבצע הזמנה טלפונית בהתבסס על המוצרים המוצגים באתר. עסקה מעין זו תאושר רק במצב בו תינתן מקדמה מספקת בהתאם לעסקה הספציפית ובאישור מפורש ובכתב מטעם נציג המכירות של החברה.
  אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו”ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי על פי חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו- 1986 וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב ואושר על ידי נציג החברה.
 2. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית ביום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.
 3. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.
 4. אספקת מוצרים ברכישה באתר: החברה תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר ו/או על ידי מי מטעמה כולל שליחות ישירה על ידי נציגי החברה. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ימי ראשון עד חמישי לא כולל יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן ויידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. בעת מסירת המוצר, המסמך המזהה יצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר.
 5. לנוחיות הלקוח, האפשרות לאסוף את המוצר אשר רכש בחנות או באתר האינטרנט שמורה לו בהתאם לבחירתו האישית ותיאום מראש עם נציגי המכירות.
 6. בעת הגעת המוצר שהוזמן לחנות, יקבל הלקוח מסרון/מייל/שיחת טלפון לשם עדכון באשר להגעת המוצר אלא אם הוא כבר סופק ללקוח או נאסף על ידו.
 7. לצורך איסוף ההזמנה מנקודת האיסוף יש להציג ת.ז/רישיון/דרכון שהונפקו בישראל וכן את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה.
 8. קופונים ומבצעים – קופונים ומבצעים המפורסמים באתר ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם ו/או בעמוד הטלגרם אותו מפעילה החברה תקפים באתר ובחנות בהתאם לתוקפם ו/או לסיומם על ידי החברה ו/או לשינוי שבוצע על ידי החברה בהתבסס על שיקוליה הפרטניים כגון: זמינות/אספקה/מלאי/כוח אדם ועוד.
 9. מדיניות פרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט – לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא יימסר לצד ג, למעט במקרים בהם החברה תחויב לעשות כן  על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות המוסמכת לכך.

מדיניות ביטול עסקה:

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט תיחשב עסקת מכר מרחוק כאמור בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק המובאים לעיל ואשר מתומצתים להלן. שוב יש לחזור ולהדגיש כי בכל מקרה של התנגשות בין תקנון החברה לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:
 • לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר החברה באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר וזאת באמצעות פניה במכתב, בפנייה מקוונת או דוא”ל:
 • לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר שקיבל לרשותו או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין המוצר שקיבל בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
 • במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מבניהם.
 • החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה לידי החברה.
 • לא תתאפשר ביטול עסקה למוצרים הבאים:
  • טובין פסידים.
  • תכנות מחשב.
  • טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
  • מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן.
  • שירותים שאין להחזירם.
 • דוגמא לשם המחשת האמור (בלבד), במקרה ולקוח הזמין מחשב נייח בבנייה אישית באתר החברה ו/או הזמין בחנות החברה ו/או הזמין טלפונית על ידי נציגי מכירות החברה וכן ביקש להתקין מערכת הפעלה ו/או כל תוכנה אחרת בעלת קוד התקנה, ולאחר מכן ביקש לבטל את העסקה, עלות התוכנה אשר הותקנה על פי רצון הלקוח תקוזז מההחזר הכספי.
 1. ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪500 בגין הרכבה ופירוק המחשב (עלות עבודה ממוצעת). באם הותקנה מערכת הפעלה ו/או תוכנה אחרת לבקשה מפורשת של הלקוח ולה מזהה מוצר, תקוזז עלות התכנה מסכום ההחזר והלקוח יישאר הבעלים של התוכנה.
 2. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה  ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישורה מראש ובאופן ספציפי ובכתב.
 3. זכויות קנייניות וסימני מסחר – כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, שירותים ייחודיים וספציפיים-  הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור ספציפי, מראש ובכתב.

 

תנאי רכישה בחנות החברה:

 1. המכירה והרכישה בחנות החברה יתבצעו על פי הוראות הדין המחייבות ועל פי התנאים המפורטים בתקנון החברה.
 2. גם כאן יש להדגיש כי הוראות כל דין יגברו על הוראות התקנון במקרה של התנגשות או אי בהירות.
 3. תשלום במזומן – התשלום במזומן יהא רק בשקלים חדשים בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן, תשע”ח – 2018.
 4. תשלום בכרטיס אשראי – התשלום יתבצע בכרטיס אשראי ישראלי כאמור, בכפוף להוראות החוק כרטיסי חיוב, תמ”ו – 1986.
 5. תשלום בהעברה בנקאית – ניתן לשלם באמצעות העברת כסום הקניה לחשבון החברה. יחל מניין ספירת הימים לשם אספקת המוצר רק לאחר אישור קבלת ההעברה מהבנק של החברה.
 6. תשלום בהמחאה – ההמחאה תחשב כנפרעת רק לאחר אישור סופי של הבנק על קבלת הכסף לחשבון החברה. דין צ’ק בנקאי כדין צ’ק רגיל. ומכאן תחל ספירת הימים לשם אספקת המוצר.

 

ביטול עסקה שנכרתה בחנות החברה:

 1. רכישה בחנות החברה אינה נחשבת לעסקת מכר מרחוק ועל כן יחולו עליה הוראות סעיף 14 ו לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א, 2010.
 2. ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 לפי הסכום הנמוך מבין שניהם ובתוספת עמלת סליקה.
 3. החזרת מוצר לאחר 14 ועד ל-21 ימי עסקים, תהא בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה שלא יעלה 20% ממחיר הרכישה (בכפוף למצבו הפיזי של המוצר ואריזתו המקורית ועוד) ולא פחות מ-₪200 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה בחנות בלבד.
 4. מקרים בהם לא תהיה ללקוח הזכות לבטל עסקה שנכרתה בחנות:
 • טובין פסידים.
 • תכנות מחשב.
 • טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
 • מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן.
 • טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם.
 • שירותים מיוחדים המסופקים על ידי החברה ולא ניתנים להחזר או להחלפה.

 

 1. ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪500 בגין הרכבה ופירוק המחשב (עלות עבודה ממוצעת). באם הותקנה מערכת הפעלה ו/או תוכנה אחרת לבקשה מפורשת של הלקוח ולה מזהה מוצר, תקוזז עלות התכנה מסכום ההחזר והלקוח יישאר הבעלים של התוכנה.

מדיניות אחריות:

 1. ככל, אחריות על טובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו 2006, תינתן על טובין בעלות של 150 ₪ ומעלה ולתקופה בת שנה.
 2. האחריות, תוקפה ותנאיה יקבעו רק בהתבסס על תעודת אחריות המצורפת למוצרים שנרכשו. כלומר, היא והיא בלבד תקבע לגבי תקופת האחריות ותנאיה.
 3. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. החברה ששמה מופיע בכותרת החשבונית תהא אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים סבירים, לתקופה הנקובה (תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. האחריות משתנה ממוצר למוצר וברוב המקרים הינה לשנה בלבד. בנוסף, האחריות לא תוארך/תתאפס לאחר תיקון/החלפת המוצר.
 4. יש להדגיש כי האחריות למוצרים שהובאו לישראל על ידי חברה אחרת אך נמכרו מטעם חברת ”העידן החדש” תהיה בידי החברה היבואנית בלבד ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות אשר צורפה למוצר על ידה.
 5. פרטי היבואן ו/או נותן השירות מטעמו ימסרו ללקוח על גבי חשבונית הרכישה ולרבות פרטי התקשרות עמם.
 6. חברת ”העידן החדש” לא תהא חייבת מאום כלפי הלקוח בעניין האחריות למוצרים כאמור בסעיף 51 לתקנון זה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו, 2006.
 7. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר על בסיס שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו.
 8. במצב בו המוצר אינו קיים במלאי החברה ו/או נפסק יצורו מכל סיבה אשר תהא, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.
 9. בהמשך לסעיף 54 לתקנון זה, תספק החברה מוצרים נלווים רלוונטיים יחד עם המוצר הפגום וזאת בכדי להבטיח את פעילותו התקינה.
 10. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים/שירות הלקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח. בנוסף, ישלח המוצר כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה ראיה להוכחת הרכישה. חשוב להדגיש כי לחברה אחריות רק על מוצריה שלה ואינה לוקחת אחריות על עבודה של בוצעה על ידה ו/או שירות שלא ניתן על ידה ו/או מוצר שלא סופק על ידה קל וחומר, נמכר על ידה. באם החברה תחליט שכן לתקן מוצר פגום שאינו נרכש על ידה או לספק שירותי המשך – אין זה בלבד אישור ללקיחת אחריות על ידה.

 

 1. על הלקוח לתאם את משלוח המוצר מראש. הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות ”העידן החדש”, על פי קביעתה המקצועית של המעבדה בלבד. עצם בדיקת המוצר במעבדת ”העידן החדש” או מי מטעמה אינה מהווה הכרה בפגם במוצר.
 2. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהיה במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. תוך דגש כי אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצידו לתשלום בגין התיקון:
  • הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.
  • במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה ועוד). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
  • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
  • אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע”י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של חיבור לא מתאים ו ו/או לא מקצועי של מוצרי החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים.
  • האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע”י אדם שלא הוסמך על ידי ”העידן החדש” או יבואן המוצר או שניהם.
  • יש להדגיש כי במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר בניגוד להסכם הרכישה שבוצע – מוסכם, שלחברת ”העידן החדש” תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום החוב.
  • מקור הפגיעה במוצר הוא בהתקנת תוכנה מסוג כלשהו לרבות וירוסים, רוגלות וכיוצ”ב או עקב תפעול לקוי או אי תאימות של המחשב לתוכנות אשר הותקנו על ידי הלקוח.
  • במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.
  • במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות למוצר שלא בידיעת החברה.
  • כל מקרה המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר.
  • האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.