חנות מחשבים

עט לנייד-ASUS PEN SA201H /Active Stylus Pen /MPP 2.0 /4096 PL /Gunmetal /Fit for: MPP 1.5 + MPP 2.0 devices

299

ASUS PEN SA201H

+
-

תיאור המוצר

Model
ASUS PEN SA201H
Color
Gunmetal
Dimensions
150mm±1.0mm Ø9.5mm
Weight
20g +/- 2g (with battery)
Material
Front enclosure: Metal / tip shield: & Pen Cap: Plastic
Technology
MPP 2
Package Contents
Active stylus pen x1 / QSGx1/ AAAA Alkaline Batteryx1/ Replaceable tip x1
Note
Also work on MPP 1.5 Device, please check the list here: https://www.asus.com/Accessories/Stylus/All-series/Active-stylus-SA200H/techspec/
Compatibility Model
UX363JA, UX363EA, UX564EI, UX564EH, UX482EA, UX482EG, UX582LU, UX582LV, UX564PH, UX582HM, UX582HS, UX482EAR, UX482EGR, ROG Zephyrus Duo 15 GX550, ROG Zephyrus Duo 15 GX551, Flow Series GV301QH/QE/QC , UX5400EB, UX5400EA, B5302FEA (=B3302FEA) , TP1400KA, TP1401KA, B6602FCA, B6602FC2, GZ301ZE/ZC/ZA, GX650RX/RS/RW/RM, GV301RE/RC/RA