חנות מחשבים

מטען לנייד-ASUS AC65-00 ADAPTER / TYPE C / 65W / Fit for: Basic Zenbook & ExpertBook

279

ASUS AC65-00 65W USB Type-C Adapter

+
-

תיאור המוצר

Model
ASUS AC65-00 65W USB Type-C Adapter
Category
NB Device
Model Name
A19-065N3A
Input
AC100-240V ~ 50-60Hz 1.5A
Output
DC 5.0V / 3.0A
DC 9.0V / 3.0A
DC 15.0V / 3.0A
DC 20.0V / 3.25A
Total Output
65W
DC Plug
Type C
Color
Black
Weight
EU: 218.6 g
US/TW/JP/CN: 218.8 g
UK/AU/CH/IL/ZA: 221.8g
215g
Dimensions
EU: 63*63*28.5mm (Main Body)
US/TW/JP/CN/UK/AU/CH/IL/ZA:66*66*28.5mm (Main Body)
66*66*28.5mm (Main Body)
Cable Length
EU: 2000mm
US/TW/JP/CN /UK/AU/CH/IL/ZA: 1600mm
Power Cord Length:900mm
Output Cable:160 cm
Power Cord:90 cm
Package Contents
EU/CH:Wallmount type Adapter *1, Booklet*1
US/UK/TW/JP/CN/AU/IL/ZA:Adapter*1, Power cord*1, Booklet*1
Adapter*1, Power cord*1, Booklet*1
Note
Power cord is included according to different countries.
Compatible Model
RC71L, T302CHI, T3304GA, UM3504DA, UM5302LA, UP3404VA, UX3402VA, UX5304VA, B5302CBA, B5302FBA, B5402FBA, B5402CBA, B5402FVA, B5402CVA, B1402CBA, B1502CBA, B1402CGA, B1502CGA, B1402CVA, B1502CVA, BR1102CGA, BR1102FGA, BR1402CGA, BR1402FGA, BR1402CVA, BR1402FVA, CX3401FBA, CM3401FFA, CX3402CBA, UX9702AA, UX325YA, UP5302ZA, K3502ZA, K3402ZA, S5602ZA, S5402ZA, B9400CEAV, B7402FEA, B5402CEA, B5402FEA, B3402FEA, B3000DQ1A, CX5400FMA, CR1100CKA, CX1700CKA, C424MAR, CZ1000DVA, C424MA, C425TA, CM1400FXA, CM3200FM1A, CX1101CMA, CX1500CKA, CX3400FMA, CX9400CEA, CZ1000DVA, B5302CEA, B5302FEA, CR1100FKA, BR1100CKA, C433TA, C436FA, CX5500FEA, UM425UAZ, UX425EA, UM425IA, UX363EA, UX371EA, UX482EA, UX482EG, UX393EA, UX435EAL, UX435EG, UX325EA, UM425UA, C214MA, BR1100FKA, B9400CEA, UX393JA, UX425JA, C403NA, B9450FA, C202XA, T103HAF, UX370UA, B9440UA, B9450CEA, C203XA, C204EE, C204MA, C213SA, C223NA, C302CA, C423NA, C434TA, C523NA, C536EA, CM3000DVA, CM3200FVA, CM5500FDA, CT100PA, CX1100CNA, CX1400CNA, CX1500CNA, Q408UG, S435EA, T102HA, UX325JA, UX363JA, UX391FA, UX490UA, T3300KA, UM3402YA, UM5302TA, UX325SA, UX325UAZ, UX3402ZA, UX392FA, UX392FN, UX425IA, UX425SA, UX425UA, UX425UAZ, UX425UG, UX435EA, UX435EGL, X435EA
RC71L, T302CHI, T3304GA, UM3504DA, UM5302LA, UP3404VA, UX3402VA, UX5304VA, B5302CBA, B5302FBA, B5402FBA, B5402CBA, B5402FVA, B5402CVA, B1402CBA, B1502CBA, B1402CGA, B1502CGA, B1402CVA, B1502CVA, BR1102CGA, BR1102FGA, BR1402CGA, BR1402FGA, BR1402CVA, BR1402FVA, CX3401FBA, CM3401FFA, CX3402CBA, UX9702AA, UX325YA, UP5302ZA, K3502ZA, K3402ZA, S5602ZA, S5402ZA, B9400CEAV, B7402FEA, B5402CEA, B5402FEA, B3402FEA, B3000DQ1A, CX5400FMA, CR1100CKA, CX1700CKA, C424MAR, CZ1000DVA, C424MA, C425TA, CM1400FXA, CM3200FM1A, CX1101CMA, CX1500CKA, CX3400FMA, CX9400CEA, CZ1000DVA, B5302CEA, B5302FEA, CR1100FKA, BR1100CKA, C433TA, C436FA, CX5500FEA, UM425UAZ, UX425EA, UM425IA, UX363EA, UX371EA, UX482EA, UX482EG, UX393EA, UX435EAL, UX435EG, UX325EA, UM425UA, C214MA, BR1100FKA, B9400CEA, UX393JA, UX425JA, C403NA, B9450FA, C202XA, T103HAF, UX370UA, B9440UA, B9450CEA, C203XA, C204EE, C204MA, C213SA, C223NA, C302CA, C423NA, C434TA, C523NA, C536EA, CM3000DVA, CM3200FVA, CM5500FDA, CT100PA, CX1100CNA, CX1400CNA, CX1500CNA, Q408UG, S435EA, T102HA, UX325JA, UX363JA, UX391FA, UX490UA, T3300KA, UM3402YA, UM5302TA, UX325SA, UX325UAZ, UX3402ZA, UX392FA, UX392FN, UX425IA, UX425SA, UX425UA, UX425UAZ, UX425UG, UX435EA, UX435EGL, X435EA,